"; ?>
Imię Michał
Nickname Zbirkos
Data urodzenia 16.XII.1981
Miejsce zamieszkania Gliwice
ICQ UIN 34100062
Gadu-Gadu 196241
Tlen zbirkos
e-mail point81@point81.com
   
Current Status:  
ICQ:
Gadu-Gadu: Status GG
Tlen: zbirkos
Imię:"; $error = 1;} else {$imie_info = "Imię:";} if (!$nazwisko) {$nazwisko_info = "Nazwisko:"; $error = 1;} else {$nazwisko_info = "Nazwisko:";} if (!$mail || !eregi("^([0-9,a-z,A-Z]+)([.,_,-]([0-9,a-z,A-Z]+))*[@]([0-9,a-z,A-Z]+)([.,_,-]([0-9,a-z,A-Z]+))*[ .]([0-9,a-z,A-Z]){2}([0-9,a-z,A-Z])?$",$mail)) {$mail_info = "Twój e-mail:"; $error = 1;} else {$mail_info = "Twój e-mail:";} if (!$tresc) {$tresc_info = "Brak treści
"; $error = 1;} if ($error == 1) {form ($imie,$nazwisko,$mail,$tresc,$imie_info,$nazwisko_info,$mail_info,$tresc_info);} else { $text = "Imie: $imie\nNazwisko: $nazwisko\nTresc:\n$tresc\n\nIP: $REMOTE_ADDR ($REMOTE_HOST)\n"; //////////////////////////////////////////////////////////// $mymail = "point81@point81.com"; //////////////////////////////////////////////////////////// mail($mymail,"Ze strony",$text,"From: $mail\nReply-To:$mail\nX-Mailer: PHPForm 2002"); ?>
Dziękuje bardzo za skorzystanie z forumlarza. Postaram się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.